top of page

O

H a y a l l e r   g e r ç e k l e r i n   a y n a s ı d ı r.    G e r ç e k l e ş t i r i n.

pexels-nathan-j-hilton-px_edited_edited.jpg

Mükemmel tasarım, tüm gereksiz ayrıntılardan kurtulmuş tasarımdır.

Minh D. Tran

Görkemli Gezegen, Büyüleyici Yaşam, Yaşa, Koru

1280px-WWF_logo.svg.png

Her Safarimo kutusu WWF - Doğal Hayatı Koruma Vakfı'na destek olur.

kapak üst 20 x 10 kopya.png

 Ç o c u k l a r   i ç i n  t a s a r l a n d ı  v e  y e t i ş k i n l e r e  u y a r l a n d ı.

T ü m    y a ş l a r a    u y g u n    a i l e   o y u n u n u z.   A r k a d a ş l a r ı n ı z l a   t a d ı n ı   ç ı k a r t ı n !

3.png
Adsız tasarım (5).gif

D i j i t a l   c a n v a s t a   s u l u b o y a   i l l ü s t r a s y o n

İllüstrasyon: Elif Genç

@elifgencdesign

Ekran Resmi 2022-05-28 18.04.59.png

El dikişli oyun matı, sade ve zarif kutusuyla birlikte.

Çevre dostu Safarimo, minimum malzemeyle tasarlandı.

fark.png
DEMHOME.png
DEMHOME.png
CEYDA.png
underwater (2).gif

Y E N İ   V E R S İ Y O N L A R   İ Ç İ N

T A K İ P T E    K A L I N

safarimo_logoV15.png
bottom of page